โครงการสำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน 2557

1.โครงการสำรวจภาวะการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 มิถุนายน 2557

2.โครงการสำรวจสุขภาพจิต(คนไทย)พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 มิถุนายน 2557

3.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -10 มิถุนายน 2557

4.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 7 -20 มิถุนายน 2557

5.โครงการสำรวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1 -14 มิถุนายน 2557

6. โครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557  ปฏิบัติงานวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2557

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977