ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ นำโดย  ท่านศิวะ แสงมณี เข้าพบท่านเสริม ไชยณรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร่วมทั้งหารือยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  เข้าร่วมด้วย

290757 4 290757 2

290757 3  290757 1


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977