การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

| พิมพ์ |

 การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น4)