การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

   การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

dsc0041  dsc0029

dsc0044  dsc0045