เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ

      ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC อย่างมีมาตรฐาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท  และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๓,๓๒๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง  ๔  เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมกราคม ๒๕๕๘  ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่  ๖ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977