เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติฯ

| พิมพ์ |

      ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC อย่างมีมาตรฐาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท  และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๓,๓๒๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง  ๔  เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมกราคม ๒๕๕๘  ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่  ๖ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม