ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีประกาศ  ลงวันที่   ๒๙   กันยายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ  PMOC – MOC – DOC – POC   อย่างมีมาตรฐาน นั้น    

 

     บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC   อย่างมีมาตรฐาน

     ทั้งนี้  ให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่  ๑  มารายงานตัว ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  ๒๑   ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ซึ่งหากไม่มารายงานตัว ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977