โครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อมอบความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี"

 

            สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อมอบความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" โดยมี พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ. มทบ. 22 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.

 

  

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977