การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

30015802 30015806

30015801 30015803

30015804 30015805

30015807 30015808