ประชุมชี้แจงฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2558

| พิมพ์ |

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2558  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี