การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

17035801 17035802

17035803 17035804

17035805 17035806