วันคล้ายวัยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

| พิมพ์ |

     ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช