ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2558

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมพิธ๊วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

11075801 11075802 

11075803 11075804