ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

| พิมพ์ |

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-market และ e-bidding สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค    icon click