รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  พร้อมด้วยคณะ   เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  14-18 กันยายน 2558  สถิติจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการฯ

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977