การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์)  ได้มีกำหนดการลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  ในระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

23115801 

23115803 23115804

23115805 23115806

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977