การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  โดยนายนิกร สุกใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

02025901  02025902

02025903  02025904

02025905  02025906