ดีเดย์ 1 พฤษภา “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม

      สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

     สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการแต่จะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด

s _47251467  s _47251468

so60

 

  

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977