ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ

   ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ระดับ ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑๐๕ ราย และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ  icon click

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977