ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ระดับ ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977