ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่าน วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเแียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ 60 ปี และเปิดอาคารหอเรดาห์ตรวจอากาศ”  ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
 

  

  

  

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977