คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยท่านนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ ท่านวันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ท่านกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

  

  

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977