การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

| พิมพ์ |

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธานฯ การประชุม

13036007  

  13036002

13036003  13036004

13036005  13036006