การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธานฯ การประชุม

13036007  

  13036002

13036003  13036004

13036005  13036006

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977