ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านสังคม เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเพติด"

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 

เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  icon click

  poison 1

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 

เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  icon click

 

VC 1 : การจัดการแรงงานในพื้นที่ 

 VC 2 : การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

VC 3 : ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

VC 4 : การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977