ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การค้าชายแดน"

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การค้าชายแดน"  icon click

business 1

 

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การค้าชายแดน"  icon click

VC1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

VC2. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

VC3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

VC4. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

VC5.  พัฒนาการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ให้บริการธุรกิจการค้า

VC6. พัฒนาด้านการตลาดและการบริการ

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977