ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"  icon click

  tour 1

  

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"  icon click

VC 1 : วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 

VC 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

VC 3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร 

VC 4 : พัฒนา แหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว

VC5 : พัฒนา ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 

VC6 : พัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977