ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"


ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ

เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"  icon click

rice 1  


ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"  icon click

VC1 : การวิจัยพัฒนา (R&D) - การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

VC3 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

VC4 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) 

VC5 : การพัฒนา ระบบการตลาด

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977