ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"

 
ผังข้อมูล (Mind Map)  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"  icon click

 forest 1

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ   ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"   icon click

VC 1 : แก้ไขปัญหา

VC 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ 

VC 3 : คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977