การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ"

 

ข้าราชการ พนง.ราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การป้องกันการมีผลประโยน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

1703255901

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977