การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 ท่านปลัดกระทรวงฯดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลฝางคำ กศน.สิรินธร ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมที่ CAT สถานีดาวเทียมสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี    โดยมีนายภุชพงษ์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และสถิติจังหวัดอุบลราชธานี สถิติจังหวัดสกลนคร สถิติจังหวัดนครพนม โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ

0304256001  0304256002     

0304256003  0304256004

0304256005  0304256006

0304256007  0304256008

0304256009  03042560010

0304256012  0304256013

0304256011  0304256014

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977