ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช" พ.ศ. 2560

2504256001  2504256002

2504256003  2504256004

วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977