กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"

| พิมพ์ |

 

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังใหม่

31056001  31056002

31056003  31056004

31056005  31056006

31056007  31056008

31056009  31056010

31056011  31056012