การดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

 

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าพบท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

02066003

02066002

02066001

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977