การประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ

img 6464  img 6463

img 6467  img 6468

img 6470  img 6466

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977