การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ  พร้อมทั้งข้าราชการ  เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและทีมผู้บริหารงานฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

img 6575  img 65712

img 6570  img 6572

 


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977