การประชุม/หารือการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ ของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒

| พิมพ์ |

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ  พร้อมทั้งข้าราชการ  เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและทีมผู้บริหารงานฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

img 6575  img 65712

img 6570  img 6572