งาน DIGITALTRANSFORMATION 2017

| พิมพ์ |

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560  นางคนึงนิจ  คชศิลา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน DIGITALTRANSFORMATION 2017 ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

16096002  16096001

16096012

16096013

16096004

16096007

16096009

16096014