การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ วัดหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

16096033  16096024

16096023  16096026  

16096020  16096021

16096030  16096028

16096029  16096032

16096036jpg  16096034