ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

18096002

18096001

18096003

18096004