การเข้ารายงานตัวและแสดงความยินดีต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๓ ท่าน

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารายงานตัว และแสดงความยินดีต่อท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง  , ท่านปราโมทย์ ธัญญพืช และท่านเธียรชัย พุทธรังษี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

02106001

02106002

02106003