การเข้ารายงานตัวและแสดงความยินดีต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารายงานตัว และแสดงความยินดีต่อท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

03106001

03106002

03106003

03106004