กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day  ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

1411256007

1411256008

1411256009

1411256010

1411256011

1411256012

1411256013

1411256014