การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ "สร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

27116001

27116002

27116003

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977