พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 1"

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

21126001

21126002 21126003

21126004 21126005

21126007  21126008

21126006