กิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day  ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

19126001 19126002

19126003 19126004

19126005 19126006