ร่วมรับฟังการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 "

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 " ให้กับบุคลากรภายใต้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ หอประชุมศาลาประชาคมวาริน อำเภอวารินชำราบ จัดโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

 

22126020 22126021

22126003 22126004

22126005 22126006

22126009 22126008