เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงาน โดยมีการแจกเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน/หน่วยงานที่มาร่วมงานฯ เนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

261201 261204

261202  261203

261205 261206

261208  261207

261209 261210

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977