เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงาน โดยมีการแจกเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน/หน่วยงานที่มาร่วมงานฯ เนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

261201 261204

261202  261203

261205 261206

261208  261207

261209 261210