การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

 

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 2 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

IMG 5173 IMG 5174

IMG 5175 IMG 5176

IMG 5177 IMG 5170